VIF Generalforsamling
Tidspunkt
24.03.2020 kl. 19.30 - 24.03.2020 kl. 21.30
Sted
VoerladegÄrd Skole
Beskrivelse
Voerladegård Skole Multisal/SFO køkken
 
Voerladegård Idrætsforening af 1956 afholder ordinær generalforamaling jvf vedtægterne 
 
Dagsorden til den ordinær generalforsamling er følgende:
 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag (se ?)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
7. Eventuelt
 
Medlemmer som måtte have forslag eller emner, som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal senest 8
dage inden denne, aflevere disse skriftligt til foreningens formand, som sørger for at forslagene bliver
behandlet.
 
Med sportslig hilsner
VIF Bestyrelse 
 
VoerladegÄrd IF